Overganger fra barn til voksen

må "sjeldne foreldre" være mer forberedt enn andre foreldre?

Tid: 15. - 16. juni 2018
Sted: Thon hotel Vettre

Målgruppe: Foreldre og foresatte til barn og unge med en av diagnosene kompetansesenteret har ansvar for.

Påmeldingsfrist: 15. mai 2018

Ytterligere informasjon og påmelding; 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonalt-kompetansesenter-for-sjeldne-epilepsirelaterte-diagnoser/tjenester-ved-senteret/kurs-for-brukere-og-familier

Aktuelt

må "sjeldne foreldre" være mer forberedt enn andre foreldre?

Tid: 15. - 16. juni 2018
Sted: Thon hotel Vettre

På WhatsApp gruppen har vi nå begynt med tematiserte gruppesamtaler.

For at Dravet syndrom Norge skal bli en enda bedre aktør i samfunnet når det gjelder forskning på Dravet og formidling av informasjon er vi avhengig av økonomisk støtte.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler